Voor iedereen die van avontuur houdt
 
 

 

 

 

 

VEILIGHEID
 
Inhoudsopgave 

 1. Training over het juiste gebruik van de uitrusting
 2. Veiligheidsinstructies
 3. Routeplan
 4. Oefenen met klaren
 5. UW-gids
 6. Buddy-teams
 7. SCUBA-reddingsduiker
 8. Zuurstofflessen en eersthulpdoos
 9. Verzekering

UITRUSTING TRAINING

  heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

 • Correct gebruik van de uitrusting en kennis over de diverse onderdelen van het masker, de zwemvliezen en de snorkel.

 • Condens verwijderen van het masker

 • Water uit het masker halen

 • Het masker op maat maken

 • Het masker onderwater opzetten

 • De zwemvliezen gebruiken met twee verschillende slagtechnieken

 • Ademen door een snorkel

 • Water klaren uit een snorkel

 • Verwijderen van de gewichtengordel

 • Zoek- en reddingstechnieken met uitrusting

 

VEILIGHEIDINSTRUCTIES

heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

 • Mogelijke gevaarlijke situaties

 • Wat te doen in een noodsituatie

 • De 10 dingen die u niet moet doen

 

ROUTEPLAN

De deelnemers worden voordat zij het water in gaan genformeerd over de te volgen route en mogelijk interessante plekken onderweg.

 

OEFENINGEN MET KLAREN

heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

 • De oren klaren met de Valsalva-manoeuvre

 • Het masker klaren

 

UW-gids

Onze uw-gidsen zijn plaatselijke harpoenvissers die de gebieden onderwater kennen als hun broekzak.

 

BUDDY-TEAMS

Het is verboden om alleen te duiken. n van de buddy's moet aan het oppervlak blijven en de andere buddy observeren terwijl deze aan het duiken is.

 

REDDINGSBOOT & SCUBA-REDDINGSDUIKER

De boot zal altijd in de buurt blijven zodat deelnemers die moe worden of het koud krijgen op ieder moment hun tocht kunnen onderbreken en aan boord gaan.

Een scuba-reddingsduiker zal de deelnemers begeleiden en is altijd klaar om in te grijpen wanneer nodig.

 

ZUURSTOFFLESSEN & EERSTEHULPDOOS

Onze boot is uitgerust met zuurstofflessen voor noodgevallen en onze reddingsduiker weet hoe deze te gebruiken.

De eerstehulpdoos aan boord is uitgerust voor:

 • kleine verwondingen (bijv. verwondingen na contact met scherpe rotsen, zee-egels, giftige vissen etc) en
 • gevallen van zonnebrand, zeeziekte, katers, hoofdpijn en andere pijn

 

VERZEKERING

De divemaster die verantwoordelijk is voor de deelnemers heeft een DAN (Divers Alert Network)-verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid tot een bedrag van 3.500.000 voor aansprakelijkheidsclaims van derden. Hieronder de details van de genoemde verzekering:

Naam deelnemer: BIRAMEN ERDOL
Lidmaatschapnummer: 202508.2077.0062 MPSL
Geldig van: 24/07/06 tot: 24/07/07

Wanneer u het voorblad van de hierboven genoemde verzekeringspolis wilt bekijken klikt u hier (ong. 610 KB).
Wanneer u in verband met een langzame internetverbinding de lage-resolutie afbeelding van de polis wilt bekijken klikt u hier (ong. 70 KB).

De dekking van de verzekering is als volgt: (van https://www.daneurope.org/eng/english_.htm)
 
INDIVIDUELE PLANNEN  (PROFESSIONELE DUIKERS)

(Professionele duikers, instructeurs, assistent-instructeurs en onderwatergidsen)
ass2.jpg (7876 byte)

Master
Professioneel

WAT IS GEDEKT

Dekkingslimieten in

Medisch transport Onbeperkt*
Ziekenhuisopname Onbeperkt*
Hoge druk therapie

Onbeperkt*

Medische kosten voor de noodbehandeling van een duikverwonding Onbeperkt*
Repatriringskosten Onbeperkt*
Kosten voor extra uitgaven voor hotel en transport als gevolg van een verlengd verblijf volgend op een onderwaterongeval Onbeperkt*
Alle kosten voor een medisch specialist met betrekking tot de behandeling van een door de verzekering gedekte duikverwonding

3.200,00

Verlies van duikersuitrusting achtergelaten op de plaats van het ongeval bij de medische evacuatie

2.000,00

Wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden 1.550.000,00
Rechtsbijstand

26.000,00

Juridisch advies betreffende internationaal duiken

JA

Rechtsbijstand in het buitenland:
- juridische kosten voor noodgevallen
- vertalerskosten voor noodgevallen
8.000,00
1.000,00
Dagelijkse bijdrage voor verblijf in het ziekenhuis als gevolg van een niet vergoed ongeval --
Permanente invaliditeit

100.000,00

Zoek- en reddingsoperaties

5.500,00

Repatriring stoffelijk overschot

Onbeperkt*

* De maximale dekking heeft geen limiet wanneer de noodhandeling wordt georganiseerd en geleid door DAN (zie Verzekeringsvoorwaarden)
 

Bijlage wettelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand

  OPTIE "SUPPLEMENT LUXUS"
WAT IS GEDEKT Dekkingslimieten in
Wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden 3.500.000,00
Rechtsbijstand Onbeperkt *
De extra premie voor "Aanvulling" voor het verhogen van de dekkingslimieten voor wettelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand is noodzakelijk in verband met de voorwaarden van PADI-Europa. Tel de extra premie op bij de professionele lidmaatschapsoptie van uw keuze.
* de maximale dekking heeft geen beperking wanneer de dienst direct wordt geleverd of schriftelijk wordt goedgekeurd door DAN Europe en haar verzekeraars. In alle andere gevallen is de maximale dekkingslimiet 400.000,00.

 

Deelnemers kunnen en worden geadviseerd om een DAN Short-Term Diving Student Membership te nemen dat persoonlijke verwondingen dekt die buiten de verantwoordelijkheid van de divemaster vallen. Hieronder de specificaties van deze verzekering:

DEKKING VOOR DUIKVERWONDINGEN ONDERWATER

MAXIMALE DEKKING

Medisch transport                                            

 

Ziekenhuisopname

  31.000

Hoge druk behandeling

 

Kosten voor medisch specialist betreffende duiken en noodbehandelingen

1.600

Extra uitgaven voor hotel en transport als gevolg van een verlengd verblijf volgend op een onderwaterongeval

  2.100

Verlies van duikersuitrusting achtergelaten op de plaats van een ongeval dat gedekt wordt door de verzekering bij medische evacuatie

1.000

Overlijden

5.500

Permanente invaliditeit

5.500

Kosten voor iedere student

8

De website van DAN: www.daneurope.org.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze kantoormedewerker bij aankomst op onze duikschool op de dag van de excursie.